Equitat

Aprenentatge i diversió, avançant junts cap a un futur més autònom.

Què és Equitat?

Equitat és un projecte per a la millora de les competències personals, buscant afavorir l’autonomia en persones amb Diversitat Funcional a través de l’Equitació Terapèutica.

Per què l’Equitació Terapèutica?

Els beneficis de treballar a través de l’Equitació Terapèutica són múltiples, i cada persona se’n pot beneficiar de forma diferent segons les seves capacitats i necessitats. Destaquen el seu poder motivacional, la integració global d’aspectes físic i psíquics en una sola activitat i els beneficis que aporta al vincle emocional que s’estableix entre la persona i l’animal.

Què és l’Equitació Terapèutica?

L’Equitació Terapèutica és una modalitat de Teràpia Eqüestre que inclou, a més de la munta en la disciplina de doma, el procés peu a terra de preparació del cavall (raspallat, equipament, el context, relació amb l’entorn…) per a treballar els objectius plantejats de forma individual. A través de la realització de les diferents parts de la sessió d’equitació, el professional aplica tècniques especialitzades per a treballar les àrees convenients segons les necessitats específiques de l’usuari o grup d’usuaris. Les dimensions a treballar inclouen els àmbits emocional, cognitiu, conductual, social i de l’aprenentatge.

X