Legislació aplicable

Estatal

Constitució
Llei del 3r Sector
Violència de Gènere
IVA (Ley 37/92) – Excempcions
Ley del Voluntariado 45/2015
Ordre JUS_152_2018 Obligacions Transparència
Decret 629/2022 Modificació llei orgànica 4/2000 sobre els drets i llibertats dels extrangers a Espanya.

 

Llei Orgànica del Codi Penal 10/95
Reglament Penitenciari (RD 190/1996)

 

Catalana

Estatut d’Autonomia
Dret dones a eradicar la violència masclista (5/2008)
Codi Ètic dels professionals de l’execució penal a Catalunya (Circular 2/2011)
X