Crüilla Dones

OBJECTIUS

Que les dones i fills/es que hagin de marxar de la seva llar per violència de gènere disposin d’un digne, amb el suports i acompanyaments necessaris de manera integralm nebtre es troba un recurs adient a les seves circumstàncies concretes: centre d’acollida, pis pont,…

HABITATGE

Vida quotidiana habitacional amb garanties de seguretat

GESTIONS DIVERSES

Judicials, administratives, sanitàries

DERIVACIÓ A RECURSOS POSTERIORS

SUPORT

Acompanyament i suport personal i psicològic

SERVEIS SOCIALS

Coordinació amb els serveis socials bàsics de referència
Recurs que dóna la primera resposta d’acollida a dones del territori (Terres de l’Ebre) que es troben en aquesta situació i, en el seu cas, als seus fills/es.

Aquest projecte és gestionat per l’entitat des de l’abril del 2012 en col·laboració amb l’Ajuntament de Tortosa i els Consells Comarcals de les quatre comarques de les Terres de l’Ebre.

X