Cruïlla Dones

Objectiu

Que les dones i fills/es que hagin de marxar de la seva llar per violència de gènere disposin d’un habitatge digne, amb els suports i acompanyaments necessaris de manera integral, mentre es troba un recurs adient a les seves circumstàncies concretes: centre d’acollida, pis pont…

Activitats

HABITATGE

Vida quotidiana habitacional amb garanties de seguretat

GESTIONS DIVERSES

Judicials, administratives, sanitàries…

SUPORT

Acompanyaments i suport personal i psicològic

SERVEIS SOCIALS

Coordinació amb serveis socials bàsics de referència

X