6-16  Sisetze

INFANTS i JOVES de 6 a 16 ANYS

i les seves famílies que presentin situació de dificultat econòmica,

risc d’exclusió social i/o carència en competències parentals i marentals.

 

Activitats

PER LA MILLORA DE L'ÈXIT ESCOLAR

Reforç escolar, suport a l’escolarització, tècniques d’estudi, llengües (català, anglès…)

IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Activitats extraescolars esportives, artisticoculturals, lúdiques i de vacances

ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES

Transició escola-treball, comunitats d’aprenentatge, ús social d’espais cultural, vetllar per les necessitats bàsiques

GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT

Difusió, dinamització, recepció, reconeixement, acompanyament…

La seva finalitat és articular una acció educativa integrada entre l’administració, el món associatiu i la resta d’agents educatius del municipi per tal de generar una dinàmica de treball que faciliti que el municipi resulti un tot educatiu en els tres àmbits d’incidència, educació formal, i no formal per tal que Tortosa esdevingui ciutat educadora

Amb el suport

X