Punt Òmnia

TOTA LA POBLACIÓ, posant èmfasi a PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR, INFANTS I JOVES, GENT GRAN i FAMÍLIES. 

Activitats

TALLERS D'INFORMÀTICA

Bàsica i noves tecnologies

SERVEI D'ORIENTACIÓ CIUTADANA

ESPAI PER A LA MILLORA

Reforç educatiu/Casal d´estiu i Nadal

Per a infants i joves (Scratch, Casals, Xala Tic, Poweritza’t)

SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL

Individual i/o en col·laboració amb el soc.

ACCÉS LLIURE

Tallers telèfons intel.ligents

TALLER D'ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Amb ordinador
El Punt Òmnia Tortosa és un projecte de la Xarxa Òmnia, creat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, què utilitzant com a instrument les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió social, posant especial èmfasi als col·lectius amb major risc de vulnerabilitat, com són les persones en situació d’atur, infants i joves, gent gran i famílies.

La finalitat del Punt Òmnia, és ser un projecte de caire preventiu, socioeducatiu i de suport. A més, aquest participa conjuntament amb la resta de dispositius del territori, en la consecució dels objectius d’integració i cohesió social de la població del seu entorn.

Concretament, el Punt Òmnia Tortosa va començar a ser gestionat per l’entitat Grup Esplai Blanquerna a partir del Febrer de 2012. Aquest, ofereix un espai amb equipaments informàtics d’utilització pública, i compta amb el suport d’una pedagoga que dinamitza les activitats i assessora a les persones usuàries. El paper de la dinamitzadora és fonamental per desenvolupar el programa i aconseguir que el Punt Òmnia sigui un espai d’acolliment, d’informació, d’aprenentatge, de socialització i de participació en la comunitat.

Per més informació, podeu consultar el seu Facebook i la seva pàgina web.

Lloc: Carrer Alfara de Carles, 27 – Tortosa

Telèfon: 977 50 23 00       

X