Treball i formació

El Grup d’Esplai Blanquerna té diverses persones contractades gràcies a les diferents línies del programa Treball i Formació (TRFO) del SOC. La contractació d’aquestes persones a l’entitat permet iniciar un itinerari d’inserció sociolaboral amb una durada de dotze mesos. Durant aquest temps es fa un acompanyament individualitzat a cada persona contractada a on també es realitzen diferents tipologies de formació com a eina de creació de futures oportunitats laborals.

Destinades a persones en vulnerabilitat extrema. Entre elles, contemplem la línia ACOL, destinada a persones en situació administrativa irregular i que gràcies a uns itineraris concrets podran veure regularitzada la seva posició. D’altra banda, la Línia JOVES treballa amb el col·lectiu de persones tutelades i extutelades derivades de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i la línia ESAL que va destinada a res col·lectius molt específics: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència masclista), persones en situació de desocupació de llarga durada i, com a novetat, la inclusió del col·lectiu transgènere.

X