Oficina del Voluntariat

CIUTADANIA, ASSOCIACIONS, ENTITATS I INSTITUCIONS

 

Objectius

SUPERVISAR I AVALUAR

el compliment de la seva execució, a través d’indicadors de satisfacció del servei

PROMOURE, ENFORTIR I DINAMITZAR

el teixit associatiu potenciant la seva cohesió i vinculació activa amb el territori

INFORMAR, ASSESORAR I ORIENTAR

a les persones individuals i a les entitats sense ànim de lucre sobre el voluntariat i l’associacionisme

DONAR VISIBILITAT I RECONEIXEMENT SOCIAL

a l’acció voluntària que fan entitats i persones individuals, com a expressió de ciutadania activa
X