Vols fer-te voluntari/a

Vols fer-te voluntari/a?

Deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

Si no tens clar què vol dir això de fer de voluntari i què implica, escriu-nos i en parlem!

Poden ser voluntàries totes les persones físiques que, de manera lliure , tinguin interès en les finalitats de l’associació, que tinguin capacitat d’obrar i, si són menors (entre 14 i 18 anys) i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors.

Les persones que compleixen els requisits anteriors i volen participar com a voluntàries, un cop presentada la seva sol·licitud, contactarem amb ella per acordar quin o quins són els àmbits principals de la possible participació, d’acord amb les possibilitats del voluntari i la demanda conjuntural dels serveis oferts: activitats lúdiques d’estiu, reforç escolar, acompanyament a joves, temes d’administració i gestió de l’entitat, foment del voluntariat, …

Amb els nostres voluntaris/es ens comprometem a:

 • Oferir-los la formació, informació, suport i, en el seu cas, els mitjans materials necessaris per a l’exercici de les funcions que se li assignin.
 • Afavorir-los la participació activa en l’organització, el disseny, la programació i l’avaluació de les activitats que realitzi.
 • Assegurar-los contra els riscos d’accident i responsabilitat civil derivats de l’exercici de l’activitat.
 • Compensar-los econòmicament per les despeses derivades de la seva activitat com a voluntari/ària.

Per la seva banda el/la voluntari/a agafa els següents compromisos:

 • Complir amb els compromisos adquirits amb l’organització respectant les seves finalitats i la seva normativa.
 • Guardar confidencialitat de la informació rebuda en el desenvolupament de la seva activitat.
 • Rebutjar qualsevol contraprestació material o econòmica.
 • Respectar els deures dels beneficiaris.
 • Actuar de forma diligent i solidària.

 

  Llegeix-ne el consentiment per al tractament de dades personals

  X