Organització i funcionament

D’acord amb els Estatus de l’Entitat l’Assemblea elegeix per la seva gestió una Junta Directiva.

És aquesta qui, amb el president al cap, dirigeix i coordina tots els serveis de l’entitat. Un cop a la setmana els responsables i coordinadors dels diferents serveis es reuneixen per organitzar-se, coordinar i gestionar el funcionament de l’associació.

A més anualment es realitza una assemblea de tots els associats per tal de realitzar la memòria anual i tractar temes de caire general.

X