Oficina Jove Baix Ebre

OBJECTIUS

L’objectiu final de les OJ és esdevenir la porta d’entrada única a la informació i l’orientació de qualitat, donant resposta a les inquietuds i necessitats de la població jove.

JOVES de la  COMARCA DEL BAIX EBRE de 16 30 ANYS

SERVEI DE TREBALL, FORMACIÓ I EMPRENEDORIA

SERVEI DE SALUT

Des de l’oficina Jove del Baix Ebre hem engegat aquest projecte per poder donar veu a totes aquelles persones que hagin vist, hagin patit o estan patint algun tipus de violència masclista

L’Oficina Jove és la materialització de l’objectiu que assenyalen tant la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya com el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020: La creació i desplegament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), amb la finalitat de facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la diversitat de formes i models de vida i millorant la taxa d’emancipació juvenil.

Cada OJ coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil del seu territori i és d’abast comarcal. En el nostre cas, l’Oficina Jove del Baix Ebre està situada a Tortosa.

Les OJ ofereixen informació, orientació i assessorament en tots aquells àmbits relacionats amb el procés d’emancipació: Treball i Emprenedoria, Educació i Salut. Els professionals que duen a terme la prestació d’aquests serveis de manera personalitzada, especialistes en l’àmbit de la joventut, coneixen a fons el territori i es coordinen amb la resta d’agents que ofereixen serveis i recursos a les persones joves.

Per afavorir la proximitat amb els joves, l’OJ també està present a les xarxes social de Facebook i Twitter. Així, per posar-se amb contacte amb l’OJ es pot fer tan presencial com on-line.

Dades de contacte:

Edifici Jove “Lo Carrilet” Avinguda Generalitat 137, Tortosa

 977 50 45 73

 baixebre@oficinajove.cat
 treball.baixebre@oficinajove.cat
            salut.baixebre@oficinajove.cat

Horari d’atenció al públic de 9 :00 h -14:00h  i de 16:00 h – 18:00 h.

X