Política de transparència

D’acord amb el que regula la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, en el seu Article 6, sobre informació rellevant, a continuació es presenten tots aquells documents, que creiem necessaris per establir una bona política de transparència i per a què hom pugui accedir a tota aquella informació que la justifiqui. Altres documents necessaris, com els estatuts, la missió i visió, organització, etc. estan ubicats als apartats corresponents d’aquesta pàgina web de l’associació.
X