Servei d’Intervenció Socioeducativa

INFANTS, JOVES I FAMÍLIES
en situació de risc derivats per l’EBAS municipal

Serveis

SERVEI DE SUPORT A FAMÍLIES AMB INFANTS DE 0 A 3 ANYS

SERVEI D'ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU PER A ADOLESCENTS DE 16 A 18 ANYS

SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRN PER A INFANTS I JOVES DE 4 A 15 ANYS

SERVEI D'INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES

 

 

El SIS acompanya a les famílies amb infants, adolescents i joves en situació de risc per aconseguir que aquests tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques en el nucli familiar facilitant la millora de la situació.

X