Altres Activitats i Serveis

El Grup d’Esplai Blanquerna d’acord amb la seva MISSIÓ vol treballar amb les entitats, les institucions i les persones del territori en pro de la millora de la convivència i la cohesió social, oferint oportunitats en el procés formatiu dels joves, posant espais a disposició per a poder desenvolupar activitats formatives i/o laborals i possibilitant la implementació de projectes i iniciatives innovadores.

Des de la pròpia reflexió, vol atendre amb qualitat la diversitat canviant de necessitats socials, des dels propis recursos i/o donant suport a altres entitats i institucions que treballen en aquest camp.

X