Gestió de qualitat

Per el Grup d’Esplai Blanquerna la qualitat és fonamental i prioritària en la seva actuació i estratègia. Els serveis, projectes i activitats desenvolupats per l’entitat, d’acord als seus estatuts i al projecte educatiu, van dirigits a:

  • Satisfer les expectatives i les necessitats dels usuaris dels seus serveis.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius de caràcter social que l’Entitat s’atorga i que la societat li assigna.
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma l’Entitat per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tots els actors implicats.
  • La millora contínua de les activitats i dels serveis que desenvolupa i presta a l’entorn.

El compromís amb la qualitat afecta a tota l’Entitat, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip humà. La Junta Directiva vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i posant els mitjans necessaris al seu abast.

X