Programes Socials

El Grup d’Esplai Blanquerna d’acord amb la seva MISSIÓ, vol atendre amb qualitat la diversitat canviant de necessitats socials, des dels propis recursos i/o donant suport a altres entitats i institucions que treballen en aquest camp.

La voluntat és dotar el territori i a les persones que hi viuen de les mateixes oportunitats de que disposen altres que viuen en altres entorns duent a terme activitats i programes dirigits a infants, joves i famílies amb l’objectiu de donar suport, orientació, assessorament i acompanyament en moments concrets de la vida de les persones i/o en situacions complexes en les que les persones ens podem trobar.

 • Punt Òmnia
 • Oficina Jove Baix Ebre
 • Espai Jove
 • Unitat Depenent Cruïlla
 • Cruïlla Joves
 • Pis d’Urgències
 • Servei d’Intervenció Socioeducativa
 • Projecte Singulars
 • Oficina del Voluntariat
 • SAHTE
 • Créixer en família
X