Programes Socials

El Grup d’Esplai Blanquerna d’acord amb la seva MISSIÓ, vol atendre amb qualitat la diversitat canviant de necessitats socials, des dels propis recursos i/o donant suport a altres entitats i institucions que treballen en aquest camp.

La voluntat és dotar el territori i a les persones que hi viuen de les mateixes oportunitats de que disposen altres que viuen en altres entorns duent a terme activitats i programes dirigits a infants, joves i famílies amb l’objectiu de donar suport, orientació, assessorament i acompanyament en moments concrets de la vida de les persones i/o en situacions complexes en les que les persones ens podem trobar.

  • Punt Òmnia
  • Oficina Jove Baix Ebre
  • Espai Jove
  • Unitat Depenent Cruïlla
  • Cruïlla Joves
  • Pis d’Urgències
  • Servei d’Intervenció Socioeducativa
  • SAHTE
  • Créixer en família
X