Objectius i finalitats

  • Educació en el lleure d’infants i joves en generals amb atenció especial als que tenen més dificultats social.
  • Afavorir el món del voluntariat entre els joves i infants.
  • Donar resposta a les demandes educatives i de pràctiques de monitors, directors i estudiants o professionals del món de l’educació social.
  • Oferir un marc de coneixença de la realitat social als joves monitors.
  • Gestionar pisos assistits per a menors i majors amb dificultats d’integració social.
  • Participar en el debat sobre infància i joventut de les Terres de l’Ebre.
  • Ajudar i animar altres entitats amb finalitats semblants, des de la pròpia experiència i des dels propis mitjans.
  • Animar i donar suport a activitats que tinguin a veure amb el món infantil/juvenil i amb la inserció social de menors i joves.
X