Missió i visió

La Missió del Grup d’Esplai Blanquerna és la promoció d’una societat integrada i inclusiva, des del personalisme comunitari en el marc de l’humanisme cristià, amb especial atenció a les persones i als sectors amb majors risc d’exclusió.

El Grup d’Esplai Blanquerna vol ser una entitat de referència al territori en l’àmbit de l’acció social i compromesa amb els més vulnerables.

Una entitat que, des de la seva reflexió crítica, pugui atendre amb qualitat la diversitat canviant de necessitats socials, des dels propis recursos i/o donant suport a altres entitats i institucions que treballen en aquest camp, cercant sempre l´equitat.

X