Educació en Temps de lleure

 

Objectiu

IGUALTAT D’OPORTUNITATS  a través del lleure educatiu

OFERIR FORMES ENGRESCADORES DE PASSAR EL TEMPS DE LLEURE

i PROPORCIONAR ENTORN DE RELACIÓ I CONVIVÈNCIA, treballant i donant eines per fer front a les dificultats de manera positiva.

INFANTS i JOVES de 3 a 15 ANYS

Activitats

partint d’un centre d’interès es fan activitats diverses

MANUALITATS

DINÀMIQUES

JOCS

SORTIDES I EXCURSIONS

L’educació en el lleure designa un conjunt d’iniciatives, moviments i experiències que es realitzen en el temps lliure d’infants i joves amb una intencionalitat pedagògica fora del currículum escolar i de l’àmbit familiar. El Grup d’Esplai Blanquerna ha entes sempre aquest temps com una resposta educativa en favor de la igualtat d’oportunitats dels seus usuaris. Aquesta fou la primera activitat que va desenvolupar com a entitat i en ella esmerça els seus esforços.

Tres són el grans àmbits que empra el Blanquerna per dur a terme aquesta activitats i els seus objectius: Rilleure, Casal d’Estiu i Colònies.

 

Rilleure

“Rilleure” es desenvolupa al llarg del curs escolar, tot oferint a infant en edat escolar un espai lúdico-pedagògic que motivi i descobreixi les seves capacitats i vocacions particulars.

Casal d’estiu

El “Casal d’Estiu” és una activitat que es realitza en temps no lectius i coincidint amb les vacances escolars. L’activitat es concreta en la realització d’una sèrie d’activitats lúdiques en forma de tallers, sortides, jocs, o esports, entre d’altres, al voltant d’un centre d’interès.

Colònies

Les “Colònies” signifiquen estades de varios dies en una casa adequada on es conjuguen els interessos dels infants i joves amb l’entorn natural on es troben, la seva autonomia persona i la seva socialització en el grup, a través d’activitats programades de caràcter lúdic i recreatiu, aprofitant l’entorn diferenciat a l’habitual dels participants

Totes aquestes activitats estan dirigides per un grup de responsables entre els quals hi ha directors, monitors titulats, pre-monitors, voluntaris i col·laboradors. Així mateix reben el suport de l’Equip Tècnic de l’entitat

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Grup d’Esplai Blanquerna
C/ Mossèn Sol, num 3 Tortosa

Telèfon 977 27 92 93

DURANT EL CURS ESCOLAR

CASALS INFANTILS I JUVENILS

EDATS: de 3 a 12 anys
DATES: des del 25 de juny, juliol i agost
LLOC: col·legis de la Mercè i Ferreries, Tortosa
HORARI: de 9 a 14:30, menjador inclòs

 

 

 

COLÒNIES

EDATS: de 6 a 14 anys

DATES: del 4 a l’11 d’agost del 2023
LLOC: Alberg «Roca Parda», Cinctorres (Els Ports)
HORARI: tot el dia

 

RILLEURE

EDATS: de 3 a 11 anys

DATES: de setembre a finals de juny
LLOC: c/ Nou del Vall 5-7, baixos Tortosa

HORARI: dilluns, dimarts i dijous de 17:15 a 19:15

 

 

Amb el suport de

X