Oficina del Voluntariat

CIUTADANIA, ASSOCIACIONS, ENTITATS I INSTITUCIONS

 

Objectius

DONAR VISIBILITAT I RECONEIXEMENT SOCIAL

a l’acció voluntària que fan entitats i persones individuals, com a expressió de ciutadania activa

INFORMAR, ASSESORAR I ORIENTAR

a les persones individuals i a les entitats sense ànim de lucre sobre el voluntariat i l’associacionisme

PROMOURE, ENFORTIR I DINAMITZAR

el teixit associatiu potenciant la seva cohesió i vinculació activa amb el territori

SUPERVISAR I AVALUAR

el compliment de la seva execució, a través d’indicadors de satisfacció del servei

Lloc: Plaça d’Espanya, 1, Baixos de l’Ajuntament de Tortosa

         Teléfon:  607 990 672

         Correu: voluntariat@tortosa.com

         Pàgina web            

X