Punt Òmnia

TOTA LA POBLACIÓ, posant èmfasi a PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR, INFANTS I JOVES, GENT GRAN i FAMÍLIES. 

Activitats

TALLERS D'INFORMÀTICA

Bàsica i noves tecnologies

SERVEI D'ORIENTACIÓ CIUTADANA

ESPAI PER A LA MILLORA

ALTRES ACTIVITATS LÚDICO-EDUCATIVES

Per a infants i joves (Scratch, Casals, Xala Tic, Poweritza’t)

SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL

Individual i/o en col·laboració amb el soc.

ACCÉS LLIURE

I Ciberteca

TALLER D'ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Amb ordinador
El Punt Òmnia Tortosa és un projecte de la Xarxa Òmnia, creat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, què utilitzant com a instrument les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió social, posant especial èmfasi als col·lectius amb major risc de vulnerabilitat, com són les persones en situació d’atur, infants i joves, gent gran i famílies.

La finalitat del Punt Òmnia, és ser un projecte de caire preventiu, socioeducatiu i de suport. A més, aquest participa conjuntament amb la resta de dispositius del territori, en la consecució dels objectius d’integració i cohesió social de la població del seu entorn.

Concretament, el Punt Òmnia Tortosa va començar a ser gestionat per l’entitat Grup Esplai Blanquerna a partir del Febrer de 2012. Aquest, ofereix un espai amb equipaments informàtics d’utilització pública, i compta amb el suport d’una pedagoga que dinamitza les activitats i assessora a les persones usuàries. El paper de la dinamitzadora és fonamental per desenvolupar el programa i aconseguir que el Punt Òmnia sigui un espai d’acolliment, d’informació, d’aprenentatge, de socialització i de participació en la comunitat.

Per més informació, podeu consultar el seu Facebook, la seva pàgina web, o el Blog.

Lloc: Carrer Alfara de Carles, 27 – Tortosa

          Telèfon: 977 50 23 00

X