Unitat Dependent Cruïlla

OBJECTIUS

ACONSEGUIR UN APROPAMENT PROGRESSIU AL SEU LLOC NATURAL DE VIDA facilitant els mecanismes que afavoreixin un retorn a la plena llibertat amb garanties d’èxit.

PERSONES EN TERCER GRAU PENITENCIARI O SOTA L’ARTICLE 86.4 derivats des del Centre Penitenciari Obert de Tarragona i amb vinculació al territori, ja sigui a nivell laboral, formatiu, familiar o de bones expectatives de futur.

Activitats

SUPORT I SEGUIMENT DE LES ÀREES SOCIOLABORALS,

Sota un pla de treball individualitzat, amb coordinació amb el Centre Penitenciari Obert de Tarragona.
Mòdul de 16 places residencials dependent del Centre Obert de Tarragona per a interns de 3r grau de les Terres de l’Ebre amb un procés avançat de reinserció i 8 places per a persones que estan sota l’article 86.4 dels quals se’n fa el seguiment.

Aquest projecte es porta gestionant des del 2008, en col·laboració amb el Departament de Justícia.

X