Formació i Treball

En el nostre projecte de Formació i treball incloem «La Garantia Juvenil», que és una iniciativa Europea de lluita contra l’atur juvenil.
Aquesta iniciativa té per objectiu garantir que els joves de 16 a 29 anys rebin una oferta concreta de formació, de treball o de període de pràctiques.
Aquest projecte està impulsat a Catalunya mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

 

X