Aliances

  • INVULNERABLES: FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA”, FUNDACIÓ F.C. BARCELONA, FUNDACIÓ “ROSA ORIOL”
  • CONVENI DE PRÀCTIQUES URV (Universitat Rovira i Virgili)
  • CONVENI DE PRÀCTIQUES UOC (Universitat Oberta de Catalunya)
  • CONVENI DE PRÀCTIQUES IES “L’EBRE”
  • CONVENI DE PRÀCTIQUES IES “JOAQUIM BAU”
  • CONVENI DE PRÀCTIQUES COL·LEGI “SAGRADA FAMÍLIA”
  • VOLUNTARIS PER LA CONVIVÈNCIA: Programa de Voluntariat de Suport a les Intervencions en Medi Obert de Justícia Juvenl del Servei de Suport a l’Execució Penal de Tarragona
  • DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA – SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE L’EBRE: Servei de Suport a l’Execució Penal
  • CONVENI DE PRÀCTIQUES “ESCOLA DE L’ESPLAI DE TORTOSA”
  • GUIFI-NET: Democratització de les xarxes socials d’informació
X