Coordinacions i federacions

FEDAIA

Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència

És la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats que treballen amb infants, joves i famílies en situació de risc d’exclusió social o desemparament.

La pertinença com a membre de ple dret, amb veu i vot, d’aquesta federació permet a la nostra associació participar de manera activa en tot allò que fa referència a casa nostra en relació al treball amb infants i joves amb risc d’exclusió. Ens permet interactuar i està al dia de les demandes socials i proposte educatives en aquest camp.

 

FEPA

Federació d´Entitats amb Projectes i Pisos Assistits

Es va constituir el 28 de desembre de 1999 amb l´objectiu d´aglutinar aquelles organitzacions que desenvolupaven projectes d´atenció a joves tutelats/des i extutelats/des a partir dels 16 anys. En formem part des de la seva fundació com a federació, i actualmente estem presents en la Junta Directiva. És una federació a nivell de tot l’Estat que treballa per coordinar, dinamitzar, fomentar i millorar la tasca que es realiza amb joves tutelats i extutelats en el seu procés d’emancipació personal, així com motivar polítiques que favoreixin aquest procés. La federació ens és un instruments per a la millora de la nostra estrategia educativa en aquest camp, aixì con un espai de coordinació, reflexió i pressió social.

 

MCECC

Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans

És una federació de centres d’educació en el lleure presents a les diferents diòcesis catalanes. Treballa amb i per als esplais partint, sempre, d’una proposta educativa compartida. En som socis de ple dret, amb veu i vot. Ens dóna suport, assessoria i acompanyament en aspectes tècnics de gestió, junts en l’acció educativa i junts generem xarxa i capital social. Ens serveis per millorar la qualitat de les activitats del temps de lleure i les nostres activitats com a voluntaris.

 

Xarxa Òmnia

De la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, és un programa preventiu, socioeducatiu, de promoció individual i de suport a col·lectius amb major risc de vulnerabilitat. L’associó gestiona el Punt Òmnia de la ciutat de Tortosa, i rep de la Xarxa les línies metodològiques de treball i les estratègies a desenvolupar.

 

Consell Municipal de Serveis Socials

En procès de construcció Hem estat elegits des de les entitats sòcio-educatives com a representant de les mateixes en aquest procés de construcció.

 

Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya

Institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes. Agrupa 35 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt a prop de 3.000 entitats socials no lucratives. En formem part d’aquesta Taula com a membres de la FEDAIDA, la FEPA i MCECC.

 

QUALIcat

Associació catalana per a l’Excel·lència. Promou l’aprenentatge entre iguals; són professors, professores i mestres al servei de professores, professores i mestres. En som socis de l’associació amb la voluntat de seguir treballant contínuament per la millora i l’excel·lència dels nostres serveis.

 

XACS

Xarxa de Centres Socioeducatius que treballen cada dia per contribuir a què tots els infants, prioritzant els que es troben en situació de vulnerabilitat social, puguin desenvolupar-se humanament, emocional i competencial perquè, en un futur, puguin gaudir d’una vida plena.

La pertinença de l’associació a aquesta xarxa dóna sentit a la nostra especialització en el temps de lleure educatiu en favor dels més vulnerables, així com altres activitats de caràcter educatiu (reforç escolar…).

 

PROCÉS COMUNITARI – CIUTAT DE TORTOSA

ERI

Espai de Relacions Institucionals

Dintre del Procés Comunitari de la ciutat de Tortosa.

En formem part d’aquest procés, hem estat dels iniciadors i dinamitzadors del mateix.

 

6-16

Branca socio-educativa del Procés Comunitari de la ciutat de Tortosa.

El Grup d’Esplai Blanquerna ha estat un dels promotors d’aquest espai i forma part tant de la seva Comissió Operativa com d’altres comissions en què es coordina (voluntariat, família, èxit escolar) i dels diversos grups de treball (Indicadors i documentació, Joves). Des d’aquest espai coordinem i dinamitzem tota l’actuació socio-educativa de la ciutat.

 

ETR

Espai Tècnic de Relació de la ciutat.

Lloc de coordinació de les entitats i recursos tècnic de la ciutat per la millora de la cohesió social a la ciutat.

És l’espai on es troben els tècnics de les principals entitats i instucions de la ciutat que treballen per la cohesió social amb la finalitat de convergir en una tasca conjunta més eficaç i eficient. Participem com una entitat més dintre d’aqest espai, participant de manera concreta en alguns dels sub espais de coordinacions que es generen. Aquesta participació ajuda al Blanquerna a treballar cooperativament i amb xarxa amb la resta d’entitats del territori.

 

Equip Comunitari

Coordina i impulsa el Procés Comunitari de la ciutat de Tortosa.

En formem part de l’equip de tècnics que tenen el mandat de dur a bon port tota la dinàmica de generar una ciutat tota ella coordinada i tota ella educadora.

 

X