Gestió administrativa

D’acord amb allò que diuen els estatuts de l’associació, amb el seu:

 • Article 16, la Junta Directiva té les facultats següents:
  • Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la la Llei…
  • Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
   • Subvencions o altres ajuts
   • L’ús de locals o edificis…
 • Article 21, són pròpies del president/a les funcions següents:
  • Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

Per tant, pertany a la Presidència del Grup d’Esplai Blanquerna ser l’òrgan responsable de l’entitat en matèria de contractació.

X